Phát hiện hơn 200kg đạn, mìn trong đất khi thi công trụ sở Huyện ủy