"Phát hiện cán bộ vi phạm đạo đức công vụ hãy báo ngay cho Bộ trưởng"

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết sẽ xử lý nghiêm những hành vi vi phạm đạo đức công vụ. Ảnh Doãn Tuấn
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết sẽ xử lý nghiêm những hành vi vi phạm đạo đức công vụ. Ảnh Doãn Tuấn
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết sẽ xử lý nghiêm những hành vi vi phạm đạo đức công vụ. Ảnh Doãn Tuấn
Lên top