Phát hành bộ tem “Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam”

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng thực hiện nghi thức ký phát hành đặc biệt bộ tem và đóng dấu lưu niệm. Ảnh: Đỗ Thoa
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng thực hiện nghi thức ký phát hành đặc biệt bộ tem và đóng dấu lưu niệm. Ảnh: Đỗ Thoa
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng thực hiện nghi thức ký phát hành đặc biệt bộ tem và đóng dấu lưu niệm. Ảnh: Đỗ Thoa
Lên top