Phát hành bộ tem kỷ niệm 100 năm sinh nhà ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn ký phát hành bộ tem. Ảnh: VGP.
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn ký phát hành bộ tem. Ảnh: VGP.
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn ký phát hành bộ tem. Ảnh: VGP.
Lên top