Phát hành bộ tem đặc biệt "50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh"

Mẫu tem “50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)".
Mẫu tem “50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)".
Mẫu tem “50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)".
Lên top