Phát động Tuần lễ Quốc gia Phòng chống thiên tai năm 2019

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kêu gọi, mỗi người dân, mỗi cộng đồng dân cư hãy luôn cảnh giác, chủ động thích ứng, PCTT.  Ảnh: Ngọc Hà
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kêu gọi, mỗi người dân, mỗi cộng đồng dân cư hãy luôn cảnh giác, chủ động thích ứng, PCTT. Ảnh: Ngọc Hà
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kêu gọi, mỗi người dân, mỗi cộng đồng dân cư hãy luôn cảnh giác, chủ động thích ứng, PCTT. Ảnh: Ngọc Hà
Lên top