Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019

Họp báo phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019. Ảnh: T.Thường.
Họp báo phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019. Ảnh: T.Thường.
Họp báo phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019. Ảnh: T.Thường.
Lên top