Phát động Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh. Ảnh PV
Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh. Ảnh PV
Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh. Ảnh PV
Lên top