Phát động cuộc thi viết Công nghiệp Quốc phòng 75 năm xây dựng, phát triển

Đoàn cán bộ QĐNDVN thăm quan khu trưng bày của Tổng cục CNQP. Ảnh: Bình Nguyên
Đoàn cán bộ QĐNDVN thăm quan khu trưng bày của Tổng cục CNQP. Ảnh: Bình Nguyên
Đoàn cán bộ QĐNDVN thăm quan khu trưng bày của Tổng cục CNQP. Ảnh: Bình Nguyên
Lên top