Phát động cuộc thi “Đà Nẵng – Khoảnh khắc ấn tượng”