Phát động cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo”

Phát động cuộc thi báo chí viết về tấm gương "dân vận khéo".
Phát động cuộc thi báo chí viết về tấm gương "dân vận khéo".