Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3. Ảnh Ngọc Thành
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3. Ảnh Ngọc Thành
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3. Ảnh Ngọc Thành
Lên top