Phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị Tổng kết Hội đồng Lý luận Trung ương

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: TTXVN
Lên top