Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước tại Kỳ họp 11, Quốc hội khoá XIV

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV. Ảnh: Quốc hội
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV. Ảnh: Quốc hội
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV. Ảnh: Quốc hội
Lên top