Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước khai mạc Hội nghị Trung ương 2

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 2, khoá XIII. Ảnh: Nhật Bắc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 2, khoá XIII. Ảnh: Nhật Bắc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 2, khoá XIII. Ảnh: Nhật Bắc.
Lên top