Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2 của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Ảnh: Nhật Bắc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Ảnh: Nhật Bắc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Ảnh: Nhật Bắc.
Lên top