Phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước tại Hội nghị TƯ 10

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 10. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 10. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 10. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Lên top