Phấn đấu xây dựng nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có

Ông Thào Xuân Sùng - Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh: P.Đ
Ông Thào Xuân Sùng - Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh: P.Đ
Ông Thào Xuân Sùng - Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh: P.Đ
Lên top