Phấn đấu xây dựng Bến Tre thành tỉnh phát triển khá khu vực ĐBSCL năm 2025

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Bến Tre. Ảnh: BTC
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Bến Tre. Ảnh: BTC
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Bến Tre. Ảnh: BTC
Lên top