đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Phấn đấu trở thành động lực cho vùng Tây Nguyên

Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI. Ảnh THANH TUẤN
Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI. Ảnh THANH TUẤN
Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI. Ảnh THANH TUẤN
Lên top