Phấn đấu đưa Hải Dương thành thành phố trực thuộc Trung ương

Đồng chí Phạm Bình Minh - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương. Ảnh TTBC
Đồng chí Phạm Bình Minh - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương. Ảnh TTBC
Đồng chí Phạm Bình Minh - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương. Ảnh TTBC
Lên top