Phấn đấu đến tháng 5.2018 giảm khoảng 500 cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung
Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung
Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung