Phấn đấu đến năm 2030, Nam Định là tỉnh phát triển khá của cả nước

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình phát biểu tại Đại hội. Ảnh: VGP/Lê Sơn
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình phát biểu tại Đại hội. Ảnh: VGP/Lê Sơn
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình phát biểu tại Đại hội. Ảnh: VGP/Lê Sơn
Lên top