Phấn đấu đến 30.4.2022 hoà lưới điện Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

Phó Thủ tướng kiểm tra việc thi công các hạng mục của Nhà máy. Đức Tuân
Phó Thủ tướng kiểm tra việc thi công các hạng mục của Nhà máy. Đức Tuân
Phó Thủ tướng kiểm tra việc thi công các hạng mục của Nhà máy. Đức Tuân
Lên top