Phấn đấu đạt mục tiêu “kép” vừa chống dịch vừa sản xuất, kinh doanh

Nhiều dự án sau thời gian tạm ngừng thi công đã bắt đầu tổ chức xây dựng trở lại. Ảnh: Hữu Long
Nhiều dự án sau thời gian tạm ngừng thi công đã bắt đầu tổ chức xây dựng trở lại. Ảnh: Hữu Long
Nhiều dự án sau thời gian tạm ngừng thi công đã bắt đầu tổ chức xây dựng trở lại. Ảnh: Hữu Long
Lên top