Phấn đấu 15.000 trường học đạt tiêu chuẩn trường học an toàn vào năm 2030

Học bơi là cách tốt nhất để phòng tránh đuối nước. Ảnh: VGP
Học bơi là cách tốt nhất để phòng tránh đuối nước. Ảnh: VGP
Học bơi là cách tốt nhất để phòng tránh đuối nước. Ảnh: VGP
Lên top