Phấn đấu 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được phổ cập diện rộng

Bộ Nội vụ phấn đấu đến năm 2030, 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau. Ảnh minh hoạ: H.A
Bộ Nội vụ phấn đấu đến năm 2030, 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau. Ảnh minh hoạ: H.A
Bộ Nội vụ phấn đấu đến năm 2030, 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau. Ảnh minh hoạ: H.A
Lên top