Phấn đấu 100% các khu du lịch biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng 1 lần

Rác thải nhựa dùng 1 lần đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Ảnh minh họa.
Rác thải nhựa dùng 1 lần đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Ảnh minh họa.
Rác thải nhựa dùng 1 lần đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Ảnh minh họa.
Lên top