Phân công Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Tân Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh:  T.D.H
Tân Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: T.D.H
Tân Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: T.D.H
Lên top