Phân công Phó Chủ tịch TPHCM làm Phó trưởng Ban tổ chức Thành ủy

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân trao Quyết định cho ông Huỳnh Cách Mạng. Ảnh: Thành ủy TPHCM.
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân trao Quyết định cho ông Huỳnh Cách Mạng. Ảnh: Thành ủy TPHCM.
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân trao Quyết định cho ông Huỳnh Cách Mạng. Ảnh: Thành ủy TPHCM.
Lên top