Phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVII

Thành ủy Hà Nội phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVII. Ảnh: Thanhuyhanoi
Thành ủy Hà Nội phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVII. Ảnh: Thanhuyhanoi
Thành ủy Hà Nội phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVII. Ảnh: Thanhuyhanoi
Lên top