Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 ngày 25.8 - Ảnh: Nhật Bắc
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 ngày 25.8 - Ảnh: Nhật Bắc
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 ngày 25.8 - Ảnh: Nhật Bắc
Lên top