Phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh. Ảnh: Đỗ Trung
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh. Ảnh: Đỗ Trung
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh. Ảnh: Đỗ Trung
Lên top