Phân công công tác Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông

Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: PV.
Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: PV.
Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: PV.
Lên top