Phân công 4 Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư Trung ương

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Lên top