Phân bổ 8 tỉ đồng hỗ trợ người dân trở về quê từ vùng dịch COVID-19

Hỗ trợ người dân từ vùng dịch COVID-19 trở về các tỉnh Sóc Trăng, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Bình Định kể từ ngày 1.10. Ảnh: MTTQVN
Hỗ trợ người dân từ vùng dịch COVID-19 trở về các tỉnh Sóc Trăng, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Bình Định kể từ ngày 1.10. Ảnh: MTTQVN
Hỗ trợ người dân từ vùng dịch COVID-19 trở về các tỉnh Sóc Trăng, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Bình Định kể từ ngày 1.10. Ảnh: MTTQVN
Lên top