Phải xử lý tham nhũng vặt, nếu không sẽ tích tụ thành tham nhũng lớn

PGS-TS Nguyễn Trọng Phúc.Ảnh: XUÂN HẢI
PGS-TS Nguyễn Trọng Phúc.Ảnh: XUÂN HẢI
PGS-TS Nguyễn Trọng Phúc.Ảnh: XUÂN HẢI
Lên top