Phải xử lý nghiêm vi phạm để tạo niềm tin trong nhân dân