THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC:

Phải xóa tình trạng vô cảm, vô lý, vô trách nhiệm trong hoạt động logistics

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận tại Hội nghị toàn quốc về logistics. Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận tại Hội nghị toàn quốc về logistics. Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận tại Hội nghị toàn quốc về logistics. Ảnh: VGP