QH THẢO LUẬN DỰ LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG:

Phải thu hồi tài sản do tham nhũng

ĐB Ngọ Duy Hiểu có quan điểm không nặng về mở hay không mở phạm vi điều chỉnh đối tượng mà nhắm vào nhóm đối tượng cụ thể. Ảnh: Q.H
ĐB Ngọ Duy Hiểu có quan điểm không nặng về mở hay không mở phạm vi điều chỉnh đối tượng mà nhắm vào nhóm đối tượng cụ thể. Ảnh: Q.H