Phải thoát tư duy mùa vụ và tư duy thương vụ trong nông nghiệp

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan. Ảnh: Lục Tùng
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan. Ảnh: Lục Tùng
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan. Ảnh: Lục Tùng
Lên top