Dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi):

Phải tăng cường chất lượng lao động

Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung. Nguồn: Quốc hội
Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung. Nguồn: Quốc hội
Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung. Nguồn: Quốc hội
Lên top