Phải nâng cao hiệu quả hoạt động khi không còn Hội đồng nhân dân phường

Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Tuấn Việt
Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Tuấn Việt
Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Tuấn Việt
Lên top