Phải mở tài khoản riêng để tiếp nhận tiền từ thiện theo từng cuộc vận động

Cá nhân mở tài khoản riêng tại ngân hàng để tiếp nhận tiền đóng góp theo từng cuộc vận động (ảnh minh họa). Ảnh: Hải Nguyễn
Cá nhân mở tài khoản riêng tại ngân hàng để tiếp nhận tiền đóng góp theo từng cuộc vận động (ảnh minh họa). Ảnh: Hải Nguyễn
Cá nhân mở tài khoản riêng tại ngân hàng để tiếp nhận tiền đóng góp theo từng cuộc vận động (ảnh minh họa). Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top