Phải làm cho dân biết, dân hiểu, dân bàn, dân làm, dân cùng giám sát kiểm tra và dân thụ hưởng thành quả của truyền thông

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Cổng TTĐT Chính phủ. Ảnh VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Cổng TTĐT Chính phủ. Ảnh VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Cổng TTĐT Chính phủ. Ảnh VGP/Nhật Bắc
Lên top