Phải kê biên tài sản, phong toả tài khoản ngay từ giai đoạn thanh tra

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Ảnh: TG
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Ảnh: TG
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Ảnh: TG
Lên top