Phải giám sát chặt, tránh chạy chọt trong đấu thầu cao tốc Bắc- Nam

Cao tốc Bắc - Nam đoạn La Sơn - Túy Loan. Ảnh: Huy Hùng
Cao tốc Bắc - Nam đoạn La Sơn - Túy Loan. Ảnh: Huy Hùng
Cao tốc Bắc - Nam đoạn La Sơn - Túy Loan. Ảnh: Huy Hùng
Lên top