Phải có "nhạc trưởng" để đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch

TS Bùi Đức Thụ - nguyên Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh HB
TS Bùi Đức Thụ - nguyên Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh HB
TS Bùi Đức Thụ - nguyên Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh HB
Lên top