Phải cắt trọn tuyến vú vì bơm silicon dạo không rõ nguồn gốc