Ông Vương Đình Huệ tái đắc cử Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII với số phiếu tuyệt đối

Ông Vương Đình Huệ được bầu làm Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII với 100% số phiếu. Ảnh: TTBC
Ông Vương Đình Huệ được bầu làm Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII với 100% số phiếu. Ảnh: TTBC
Ông Vương Đình Huệ được bầu làm Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII với 100% số phiếu. Ảnh: TTBC
Lên top